Komitet Organizacyjny
V Ogólnopolskiego Kongresu Politologii

Organizatorzy

logo: UWr

logo: PAN KNPol

logo: ptnp