Warsztaty metodologiczne

Prowadzenie badań empirycznych w oparciu o dane zastane – warsztaty metodologiczne

Celem warsztatów - organizowanych i prowadzonych przez Sekcję Technik, Metod i Narzędzi Badawczych PTNP - jest podniesienie kompetencji w zakresie możliwości prowadzenia empirycznych prac badawczych w oparciu o rozbudowane zbiory danych zastanych. Udział w warsztatach jest bezpłatny, jednak konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc ograniczona!

Warsztaty składają się z 3 modułów: ogólnego, ilościowego oraz jakościowego.

W ramach modułu “ogólnego” przedstawione zostaną najistotniejsze i najbardziej przydatne z punktu widzenia badań politologicznych zbiory danych empirycznych, zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Omówiona zostanie zawartość, specyfika oraz sposoby dostępu do zbiorów danych umieszczanych na platformach polskich (np. Archiwum Danych Społecznych, Polskie Archiwum Danych Społecznych, Archiwum Danych Jakościowych, Polskie Generalne Studium Wyborcze) oraz pochodzących z badań międzynarodowych (np. World Values Survey, European Values Survey, IDEA, Eurostat, The Polity). Uczestnicy warsztatów uzyskają informację na temat tego, w jaki sposób łatwo pozyskać wartościowe dane do wykorzystania w pracy badawczej.

Moduł “ilościowy” poświęcony będzie problematyce prowadzenia analiz ilościowych przy wykorzystaniu pozyskanych danych. Pokazane zostaną możliwości płynące ze stosowania popularnych programów statystycznych (R, SPSS) oraz przykłady ich wykorzystania do weryfikacji hipotez badawczych. Na konkretnych przykładach przeanalizowana będzie logika postępowania w badaniach ilościowych – od specyfiki stawianych hipotez, przez ich weryfikację, po interpretację uzyskanych wyników.

Moduł “jakościowy” będzie miał cel i przebieg zbliżone do drugiego, z tym, że odnosić się będzie do danych i analiz o charakterze jakościowym. Tu także zostanie przedstawiony sposób postępowania w jakościowo zorientowanym procesie badawczym oraz możliwości wykorzystania w nim przeznaczonego do tego oprogramowania komputerowego (np. Atlas.ti, Nvivo, MaxQDA).

Prowadzący:

 • MODUŁ OGÓLNY:
  • dr hab. Krzysztof Kasianiuk prof. Collegium Civitas,
  • dr Michał Kotnarowski Instytut Socjologii i Filozofii PAN,
  • dr Joanna Gajda, Uniwersytet Jagielloński
 • MODUŁ ILOŚCIOWY:
  • dr Michał Kotnarowski Instytut Socjologii i Filozofii PAN,
  • dr Wiktor Szewczak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • MODUŁ JAKOŚCIOWY:
  • dr hab. Krzysztof Kasianiuk prof. Collegium Civitas,
  • dr Joanna Gajda, Uniwersytet Jagielloński

  Udział w warsztatach jest bezpłatny, jednak obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

  Zapraszamy do udziału. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zapisów.

  Rejestracja możliwa w terminie od 2022-06-01 do 2022-06-02

  Zapisy zamknięte.

Otwarte dane badawcze w nauce o polityce

Dlaczego otwarte dane badawcze są ważne dla nauki o polityce? Co to są zasady FAIR? Jakie są ramy prawne zarządzania danymi badawczymi w Polsce i UE? – odpowiedzi na m.in. te pytania będzie można uzyskać podczas warsztatu metodologicznego poświęconego zagadnieniom otwartych danych badawczych w nauce o polityce. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, zapraszamy do udziału!

Globalny ruch na rzecz Otwartej Nauki zapoczątkowany został w roku 2013 w ramach tzw. Deklaracji z San Francisco (The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA) i stopniowo jest przekształcany w polityki państw i struktur regionalnych. Tendencje zmierzające do wdrożenia idei Nauki Otwartej na poziomie krajów członkowskich Unii Europejskiej przejawiają się przede wszystkim w działaniach na rzecz otwartego dostępu do publikacji [ang. Open Access/OA] oraz otwartych danych badawczych [ang. Open Data/OD], zainicjowanych w roku 2018 przez Koalicję S zrzeszającą m.in. agencje finansujące badania naukowe w Europie.

Nauka Otwarta to jednak znacznie więcej niż zmiana sposobu publikowania czy udostępniania danych. Otwartość oznacza tu przede wszystkim transparentność procesu badawczego, która gwarantuje odpowiedzialność i rzetelność naukową, a także możliwość odbudowania zaufania społecznego wobec nauki. Proces „otwierania” dotyka stopniowo także innych aspektów funkcjonowania współczesnego uniwersytetu, w tym: infrastruktury badawczej, zasobów naukowych i edukacyjnych, procesu recenzyjnego, ewaluacji i komunikacji naukowej czy nauki obywatelskiej. Nauka Otwarta na poziomie jednostki naukowej oraz indywidualnego badacza oznacza także nową kulturę prowadzenia badań, której fundamentalnym założeniem jest równy i nieograniczony dostęp do wiedzy naukowej jako dobra publicznego.

Proponowany warsztat jest poświęcony zagadnieniu otwartych danych badawczych w nauce o polityce. W czasie spotkania odpowiem na pytanie czego oczekuje się od instytucji naukowych i naukowców w świetle krajowych i międzynarodowych regulacji. Pokażę także przestrzeń pozostawioną do dyspozycji dyscyplin naukowych w celu świadomego kształtowania procesu zarządzania danymi, tak aby odpowiadał on ich potrzebom. Wiele dyscyplin rozpoczęło już proces ustalania własnej „otwartej” agendy, dlatego polska nauka o polityce powinna również zmierzać do określenia własnych preferencji.

W czasie spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Dlaczego otwarte dane badawcze są ważne dla nauki o polityce?
 • Co to są zasady FAIR?
 • Ramy prawne zarządzania danymi badawczymi w Polsce i UE
 • Zarządzanie danymi w konkursach NCN i Horyzoncie Europa
 • Przechowywanie i archiwizowanie danych
 • Metadane w nauce o polityce
 • Repozytoria dla nauki o polityce
 • Czy potrzebny jest dyscyplinowy data steward w nauce o polityce?

Prowadząca:

Natalia Galica, samodzielnie stanowisko ds. otwartej nauki NCN, absolwentka Data Steward School oraz Open Science Train the Trainer OpenAIRE Bootcamp, ekspert OS w projekcie Transform for European Research and Innovation (H2020) oraz uczestniczka European Open Science Cloud Future Users Group (H2020); doktorantka Szkoły Doktorskiej UŚ w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, jednak obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Zapraszamy do udziału. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zapisów.

Rejestracja możliwa w terminie od 2022-06-01 do 2022-06-02

Zapisy zamknięte.