V Ogólnopolski Kongres Politologii odbędzie się w dniach 21-23 września 2022 roku we Wrocławiu. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest rejestracja na stronie: 5kongres.uni.wroc.pl oraz wniesienie opłaty za uczestnictwo.

Uczestnik Kongresu może zgłosić maksymalnie dwie aktywności co oznacza, że może być moderatorem i/lub prelegentem w wybranym panelu, ewentualnie zgłosić jeszcze jeden referat w innym panelu. Osoby nie pełniące funkcji moderatora, mogą zgłosić referaty w dwóch różnych panelach (drugi referat zgodnie z zasadą maksymalnie dwóch aktywności). System zgłaszania paneli został zamknięty 15 lutego 2022.

Zgłaszanie referatów

Zapraszamy do zgłaszania referatów! Zakończenie przyjmowania referatów: 5 maja 2022.

Uwaga! Ze względu na duże zainteresowanie termin zakończenia zgłoszeń referatów zostaje przedłużony do 15 maja 2022.


Aby zgłosić referat należy:

Krok 1: utworzyć konto  lub  zalogować się,

Krok 2: wybrać panel, do którego zgłaszany jest referat – panel można wybrać poprzez wyszukiwarkę słów kluczowych lub przeglądając listę paneli,

Krok 3: wpisać tytuł i opis referatu (do 2000 znaków ze spacjami),

Krok 4: zapisać dane.

O przyjęciu referatu decyduje moderator w porozumieniu z Radą Programową. W przypadku zbyt małej lub zbyt dużej liczby zgłoszonych referatów do danego panelu, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieuruchomienia panelu lub zaproponowania zmiany panelu.


Uwaga! Od 20 marca moderatorzy paneli mogą zgłaszać w systemie drugiego moderatora.

Uwaga! Przypominamy, że KAŻDY uczestnik panelu, w tym również panelu ZAMKNIĘTEGO, musi zarejestrować się w systemie internetowym. Po dokonaniu rejestracji, panel powinien automatycznie zostać podpięty do profilu danego użytkownika.

Opłata za udział w kongresie

20.03.2022 - 31.05.2022 600 PLN

01.06.2022 - 21.08.2022 650 PLN

Dane do przelewu można wygenerować logując się na konta użytkownika.

Program V Kongresu Politologii zostanie ogłoszony do końca czerwca.

Kongres odbędzie się w formie stacjonarnej. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany formy Kongresu w przypadku pogarszającej się sytuacji epidemicznej i zmiany przepisów obowiązujących na terenie RP.

Szczegółowy harmonogram zgłoszeń:


15 lutego 2022

Zakończenie zgłoszeń paneli


20 marca 2022

Uruchomienie zgłoszeń referatów

 


15 maja 2022

Zakończenie zgłoszeń referatów


czerwiec 2022

Ogłoszenie programu kongresu

Pełen program kongresu zostanie opublikowany na stronie internetowej.