V Ogólnopolski Kongres Politologii odbędzie się w dniach 21-23 września 2022 roku we Wrocławiu. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest rejestracja na stronie: 5kongres.uni.wroc.pl oraz wniesienie opłaty za uczestnictwo.

Pierwsza wersja programu V Ogólnopolskiego Kongresu Politologii jest dostępna na stronie program ramowy. Wersja ostateczna zostanie podana na początku września, po zweryfikowaniu uczestników zarejestrowanych w systemie internetowym oraz po wniesieniu przez nich opłaty za uczestnictwo. 

Opłata za udział w kongresie

Przyjmowanie opłat za udział w Kongresie trwa do dnia 21 sierpnia 2022 r.

Wysokość opłaty wynosi  650 PLN

Dane do przelewu można wygenerować logując się na konta użytkownika.

Kongres odbędzie się w formie stacjonarnej. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany formy Kongresu w przypadku pogarszającej się sytuacji epidemicznej i zmiany przepisów obowiązujących na terenie RP.

Ważne terminy:


21 sierpnia 2022

Zakończenie przyjmowania opłat


wrzesień 2022

Publikacja ostatecznego programu Kongresu


21 - 23 września 2022

V Ogólnopolski Kongres Politologii